کالا ها / استابلایزر رله ای یا پله ای / تک - تکفاز رومیزی

5c83a659968df-1515.jpg

تک - تکفاز رومیزی - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 1KVA

700,000 تومان

610,000 تومان

12.9% تخفیف
5c83a5e04dde3-1515.jpg

تک - تکفاز رومیزی - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 10KVA

3,000,000 تومان

2,750,000 تومان

8.3% تخفیف
5c7fbc6bb552d-1515.jpg

تک - تکفاز رومیزی - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 2000VA

800,000 تومان

750,000 تومان

6.3% تخفیف
5c7fbcb4d0c40-1515.jpg

تک - تکفاز رومیزی - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 3000VA

1,200,000 تومان

5c7fbcfbb2a91-1515.jpg

تک - تکفاز رومیزی - استابلایزر رله ای یا پله ای

TECH STB11 - 5000VA

1,800,000 تومان

1,690,000 تومان

6.1% تخفیف