کالا ها / استابلایزر سروو موتور / تک - تکفاز دیواری

5c83ab68295f1-1717.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر سروو موتور

TECH STB 11 - 10 KVA

3,780,000 تومان

5c83aa5ef0a50-1717.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 5 KVA

2,550,000 تومان

5c83aacb45240-1717.jpg

تک - تکفاز دیواری - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 8 KVA

3,160,000 تومان