باتری هیتاکو - HITACO BATTERY

5bf0450118f0f-28.jpg

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY - باتری سیلد اسید

HITACO VRLA ۱۲V-28AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری هیتاکو 12 ولت 28 آمپر )

تماس تلفنی
5bf043e8ef90a-IMG_20181117_200423.jpg

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY - باتری سیلد اسید

HITACO VRLA ۱۲V-7AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری هیتاکو 12 ولت 7 آمپر )

تماس تلفنی
5bf048c335b03-IMG_20181117_202601.jpg

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY - باتری سیلد اسید

HITACO VRLA ۱۲V-4.5AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری هیتاکو 12 ولت 4.5 آمپر)

تماس تلفنی
5bf2dbcd5c3f3-1967ups-battery-hitaco-12v-42ah.jpg

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY - باتری سیلد اسید

HITACO VRLA ۱۲V-42AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری هیتاکو 12 ولت 42 آمپر )

تماس تلفنی
5bf0474024fe0-18.jpg

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY - باتری سیلد اسید

HITACO VRLA ۱۲V-18AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری هیتاکو 12 ولت 18 آمپر )

تماس تلفنی