صبا باتری - SABA BATTERY

5c3e0c8064f92-7-آمپر-صبا.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 7.5AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 7 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5c3e0b8309831-12-18-صبا.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 18AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 18 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5c6aa3ef1ff0a-2.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 28AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 28 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5c6d42aea0506-42.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 42AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 42 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5c6d43b096554-65.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 65AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 65 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5c6d447032db2-100.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 100AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 100 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5fe1dd2d83095-12.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA ۱۲V - 4.5AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 12 ولت 4.5 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5fe1de4c9ac85-saba-battery-6v-4.5ah-vrla-battery-itbazar.com-m (1).jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA VRLA 6V - 4.5AH UPS BATTERY (باتری یو پی اس ، باتری صبا 6 ولت 4.5 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی
5d932f2545e89-photo_2019-10-01_13-58-56.jpg

صبا باتری - SABA BATTERY - باتری سیلد اسید

SABA TUBULAR BATTERY DEEP DISCHARGE 6V200AH (باتری یو پی اس ، باتری صبا تیوبلار 6 ولت 200 آمپر ساعت برند صبا)

تماس تلفنی