باتری جی ای - GE BATTERY

603f6ef13ccdc-30344270.jpg

باتری جی ای - GE BATTERY - باتری پزشکی

GE 18V 1600MAH NICD BATTERY (باتری پزشکی - باتری جی ای 18 ولت 1.6 آمپر )

تماس تلفنی
602bae21f2601-CM1265031.jpg

باتری جی ای - GE BATTERY - باتری پزشکی

GE 12V - 2.5AH BATTERY (باتری پزشکی - باتری جی ای 12 ولت 2.5 آمپر )

تماس تلفنی
602bab2bd5f6e-batterie-12v-2-1ah-28180x23-85x61-729-exalium-28exa1223a29.jpg

باتری جی ای - GE BATTERY - باتری پزشکی

GE 12V 2.1AH SLA BATTERY (باتری پزشکی - باتری جی ای 12 ولت 2.1 آمپر )

تماس تلفنی