یو پی اس ایست - EAST UPS

62e50bc21a248-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 20000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 20000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50c17ebf5e-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 30000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 30000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50c9a26e89-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 40000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 40000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50cc806044-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 60000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 60000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50d043e551-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 80000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 80000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50d9c8517b-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 100000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 100000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50ee0d0558-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 120000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 120000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62e50b23bfbc9-EA900 10-120 سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA990 (3:3) 10000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d682b009037-EA900PRO سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900PRO (3:3) 30000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 30000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d6824b80442-EA900PRO سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900PRO (3:3) 20000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 20000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d681ab4439b-EA900PRO سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900PRO (3:3) 15000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 15000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d681342edd7-EA900PRO سه به سه.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900PRO (3:3) 10000 VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست سه فاز با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d298fbceba8-EA900LL.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL 20000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 20000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d298c26c245-EA900LL.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL 15000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 15000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d2983a0968f-EA900LL.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL 10000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d297c558f10-EA900LL.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL 6000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 6000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d295217d915-EA900llRT 6-10 کاوا.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL RT 10000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62d294dfa786b-EA900llRT 6-10 کاوا.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900LL RT 6000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 6000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62c16b219c7f7-EA900PRO RT.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO RT 3000VA - IN (یو پی اس آنلاین ایست با توان 3000 ولت آمپر - اینترنال)

تماس تلفنی
62c16aca3c456-EA900PRO RT.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO RT 2000VA - IN (یو پی اس آنلاین ایست با توان 2000 ولت آمپر - اینترنال)

تماس تلفنی
62c169967a53f-EA900PRO RT.png

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO RT 1000VA - IN (یو پی اس آنلاین ایست با توان 1000 ولت آمپر - اینترنال)

تماس تلفنی
62c1618866089-EA900PRO ONLINE 6-10 KVA.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 10000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
62c1614d9ee8a-EA900PRO ONLINE 6-10 KVA.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 PRO 6000VA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 6000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی
60a4d1cf4abb3-6-10NNN0.jpg

یو پی اس ایست - EAST UPS - یو پی اس آنلاین

EAST, EA900 G4 10 KVA - EX (یو پی اس آنلاین ایست با توان 10000 ولت آمپر - اکسترنال)

تماس تلفنی

برند های موجود

یو پی اس آفلاین

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس پارس - PARS UPS

یو پی اس آنلاین

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس تکام - TACOM UPS

یو پی اس پارس - PARS UPS

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس لاین اینتراکتیو

یو پی اس پارس - PARS UPS

تک - TECH

یو پی اس آسانسور - ELEVATOR UPS

ایست - EAST

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس آسانسور

یو پی اس آسانسور - ELEVATOR UPS

باتری سیلد اسید

باتری اچ وای - HY BATTERY

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY

باتری لانگ - LONG BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری راو پاور - ROW POWER BATTERY

باتری سی جی بی - CGB BATTERY

باتری ولتامکس - VOLTAMAX BTTERY

صبا باتری - SABA BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری گلوب - GLOB BATTERY

باتری ام اس کو - MSCO BATTERY

باتری نوا - NOVA BATTERY

باتری یورونت - EURONET BATTERY

باتری تلکوپاور - TELCO POWER BATTERY

باتری کی استار - KSTAR BATTERY

باتری پاور اکسترا - POWERXTRA BATTERY

باتری اسپکس - ESPEX BATTERY

باتری پاور پلاس - POWER PLUS BATTERY

باتری اس دی اف - SDF BATTERY

باتری ماتریکس - MATRIX BATTERY

باتری ویلیون - باتری ولیون - WELION BATTERY

یورونت

ایبیزا - IBIZA

یوروسپ - Eurosep

باتری شر وود - تیکو - Sherwood Tyco Battery

باتری پزشکی

باتری زول - ZOLL BATTERY

باتری نیهون کهدن - NIHON KOHDEN BATTERY

باتری کورپالس - CORPULS BATTERY

باتری پرایمدیک - Primedic BATTERY

باتری لایف پک - LIFEPACK BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری بکسن - BEXEN BATTERY

باتری پمپ سرنگ

باتری الکتروشوک

باتری وینمن -باتری وینمان - WEINMANN BATTERY

باتری جی پی - Gp BATTERY

باتری بایوکر - Biocare BATTERY

باتری کاردیوسرو - CARDIOSERV BATTERY

باتری جی ام اس - JMS BATTERY

باتری جی ای - GE BATTERY

باتری مداسا - MEDASA BATTERY

باتری نیهون کهدن - NIHON KOHDEN BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری پرایمدیک - Primedic BATTERY

باتری بایونت - BIONET BATTERY

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY

باتری یوروسپ - Eurosep BATTERY

باتری ولاد - VLAD BATTERY

باتری زیمنس - SIEMENS BATTERY

باتری فیلیپس - PHILIPS BATTERY

باتری ولچ آلین - WELCH ALLYN BATTERY

باتری ماکوئت - MAQUET BATTERY

باتری بروکر , باتری چیلر - BRUKER BATTERY , SCHILLER BATTERY

باتری سونی کید - SONICAID BATTERY

باتری ایواک - باتری آلاریس - BATTERYIVAC - ALARIS BATTERY

باتری بوش - باتری کاردیت _ BOSCH BATTERY -CARDIETTE BATTERY

باتری بروکر - BRUKER BATTERY

باتری دراگر - DRAGER BATTERY

یوروسپ - Eurosep

بروکر , چیلر - BRUKER , SCHILLER

ولچ آلین - WELCH ALLYN

فیلیپس - PHILIPS

زیمنس - SIEMENS

ماکوئت - MAQUET

فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL

کاردیاک - CARDIAC

بنت - BENETT

فیلیپس , اچ پی - PHILIPS , HP

مارکوئت- Marquette

دلتا - DELTA

MSP-Medical Spare Parts

ریستر- Riester

سافت - SOFT

واتا - Varta

ایواک - IVAC

بی براون - بی بران - B Braun

باتری شروود- تیکو - Sherwood Tyco Battery

باتری پریمر - نوتریکا - پارکس - Pfrimmer Nutricia-Parks

باتری فرزنوس - Fresenius

CRITIKON - کریتیکن

باتری میندری - MINDRAY Battery

DATEX Battery - باتری داتکس

DOPPLER - داپلر

DRÄGER - دراگر

فوکودا - FUKUDA

فیلیپس - PHILIPS

Heine

آلاریس - ALARIS

کاوه - kawe

مکوئت - MAQUET

نیلکور - NELLCOR

NELLCOR

نلکور - NELLCOR

نیهون کهدن - NIHON KOHDEN

نیتز - Neitz

‌ٱمدا - OHMEDA

پریمر - PFRIMMER

پرایمدیک - Primedic BATTERY

ریستر - Riester

SCHERWOOD KANGAROO

چیلر ( شیلر) - SCHILLER

SECA SCALES

سونیکید - SONICAID

اسپاسلابس - SPACELABS

باتری وینمن ، باتری وینمان - WEINMANN

باتری قلمی و نیم قلمی شارژی

باتری سانی بت - SUNNYBATT BATTERY

باتری انرجایزر - ENERSYS BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری کتابی

باتری سکه ای

باتری لیتیوم

باتری تلفن بیسیم

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری جارو شارژی

باتری سانی بت - SUNNYBATT BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری قلم و نیم قلم معمولی و آلکالاین

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری دوراسل - DURACELL BATTERY

استابلایزر سروو موتور

استابلایزر تک - TECH STB - سه فاز

استابلایزر تک - TECH STB - تکفاز

استابلایزر تک - TECH STB - سه فاز , سه ستونی , سه موتوره

استابلایزر تک - TECH STB - تکفاز دیواری

استابلایزر رله ای یا پله ای

استابلایزر تک - TECH STB - تکفاز رومیزی

استابلایزر تک - TECH STB - تکفاز دیواری

استابلایزر پارس - PARS STB