استابلایزر سروو موتور

642d4ac416389-استابلایزر 8000ولت آمپر برند تک - تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 8 KVA ( تک فاز - دیواری)

تماس تلفنی
642cfc3071925-استابلایزر 10000ولت آمپر برند تک - تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB 11 - 10 KVA (تک فاز - دیواری)

تماس تلفنی
642d4a0e5d531-استابلایزر 5000ولت آمپر برند تک - تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 5 KVA ( استابلایزر تک فاز ، دیواری)

تماس تلفنی
64315a9321305-استابلایزر 150 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 150KVA ( سه فاز , سه ستونی , سه موتوره)

تماس تلفنی
644fb7586a567-استابلایزر 45 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 45KVA (استابلایزر سروو موتور ، 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی ، با توان 45 کیلو ولت آمپر)

تماس تلفنی
64315a067e85d-استابلایزر 200 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 200KVA ( سه فاز , سه ستونی , سه موتوره)

تماس تلفنی
643401100ac96-استابلایزر 2000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 2000VA (استابیلایزر ، تک فاز ورودی - تک فاز خروجی )

تماس تلفنی
643401a252a84-استابلایزر 500ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 500VA (استابلایزر ، تک فاز ورودی - تک فاز خروجی )

تماس تلفنی
6434022849e78-استابلایزر 3000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 3000VA (تک فاز)

تماس تلفنی
64315afccdf1b-استابلایزر 100 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 100KVA ( سه فاز , سه ستونی , سه موتوره)

تماس تلفنی
644fb7ce1250e-استابلایزر 60 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 60KVA (استابلایزر سروو موتور ، 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی ، با توان 60 کیلو ولت آمپر)

تماس تلفنی
644fb6f5b5b3d-استابلایزر 30 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 30KVA (استابلایزر سروو موتور ،3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی ، با توان 30 کیلو ولت آمپر)

تماس تلفنی
644fb686bcfdf-استابلایزر 15 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 15KVA (استابلایزر سروو موتور ، 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی با توان 15 کیلو ولت آمپر)

تماس تلفنی
644fb5b51319c-استابلایزر 9 کیلو ولت آمپر برند تک - سه فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 9KVA (استابلایزر سروو موتور ، 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی ، با توان 9 کیلو ولت آمپر)

تماس تلفنی
6447c34d8b447-استابلایزر 90 کیلو ولت امپر سرووموتور.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 90KVA (استابلایزر سروو موتور با توان 90 کیلو ولت آمپر 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی )

تماس تلفنی
6447c07eadf6c-20 کیلو ولت امپر استابلایزر سرووموتور.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 20KVA( استابلایزر 20 کیلو ولت آمپر ، سرووموتور، سه فاز)

تماس تلفنی
6434043794886-استابلایزر 15000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 15000VA (تک فاز)

تماس تلفنی
643403c6238ac-استابلایزر 7500ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 7500VA (تک فاز)

تماس تلفنی
64340349596d3-استابلایزر 1000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 1000VA (تک فاز)

تماس تلفنی
643402d9cc33e-استابلایزر 5000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 5000VA (تک فاز)

تماس تلفنی
643404fb2f63c-استابلایزر 10000ولت آمپر برند سروو موتور- تک فاز.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB11 - 10000VA (استابلایزر ،سری سروو موتور ،با توان 10 کیلو ولت آمپر ، ورودی - خروجی تکفاز)

تماس تلفنی
6447c18a09706-استابلایزر 75 کیلو ولت امپر - سرووموتور.jpg

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - استابلایزر سروو موتور

TECH STB33 - 75KVA (استابلایزر توان 75 کیلو ولت آمپر سرووموتور ، 3 فاز ورودی - 3 فاز خروجی)

تماس تلفنی

برند های موجود

یو پی اس آفلاین

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس پارس - PARS UPS

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس آنلاین

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس تکام - TACOM UPS

یو پی اس پارس - PARS UPS

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس لاین اینتراکتیو

یو پی اس پارس - PARS UPS

یو پی اس تک - TECH UPS

یو پی اس آسانسور - ELEVATOR UPS

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس ایست - EAST UPS

یو پی اس ایست -EAST UPS

یو پی اس آسانسور

یو پی اس آسانسور - ELEVATOR UPS

باتری سیلد اسید

باتری اچ وای - HY BATTERY

باتری هیتاکو - HITACO BATTERY

باتری لانگ - LONG BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری راو پاور - ROW POWER BATTERY

باتری سی جی بی - CGB BATTERY

باتری ولتامکس - VOLTAMAX BTTERY

صبا باتری - SABA BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری گلوب - GLOB BATTERY

باتری ام اس کو - MSCO BATTERY

باتری نوا - NOVA BATTERY

باتری یورونت - EURONET BATTERY

باتری تلکوپاور - TELCO POWER BATTERY

باتری کی استار - KSTAR BATTERY

باتری پاور اکسترا - POWERXTRA BATTERY

باتری اسپکس - ESPEX BATTERY

باتری پاور پلاس - POWER PLUS BATTERY

باتری اس دی اف - SDF BATTERY

باتری ماتریکس - MATRIX BATTERY

باتری ویلیون - باتری ولیون - WELION BATTERY

باتری یورونت

باتری ایبیزا - IBIZA BATTERY

باتری گریت سولار - GREAT SOLAR BATTERY

باتری لایف پک - LIFEPACK BATTERY

باتری بایونت - BIONET BATTERY

باتری پزشکی

باتری زول - ZOLL BATTERY

باتری نیهون کهدن - NIHON KOHDEN BATTERY

باتری کورپالس - CORPULS BATTERY

باتری پرایمدیک - PRIMEDIC BATTERY

باتری لایف پک - LIFEPACK BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری بکسن - BEXEN BATTERY

باتری پمپ سرنگ

باتری الکتروشوک

باتری وینمن -باتری وینمان - WEINMANN BATTERY

باتری جی پی - GP BATTERY

باتری بایوکر - BIOCARE BATTERY

باتری کاردیوسرو - CARDIOSERV BATTERY

باتری مکوئت - Servo-i Maquet BATTERY

باتری جی ام اس - JMS BATTERY

باتری جی ای - GE BATTERY

باتری مداسا - MEDASA BATTERY

باتری نیهون کهدن - NIHON KOHDEN BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری پرایمدیک - Primedic BATTERY

باتری بایونت - BIONET BATTERY

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY

باتری یوروسپ - Eurosep BATTERY

باتری ولاد - VLAD BATTERY

باتری زیمنس - SIEMENS BATTERY

باتری فیلیپس - PHILIPS BATTERY

باتری ولچ آلین - WELCH ALLYN BATTERY

باتری ماکوئت - MAQUET BATTERY

باتری بروکر , باتری چیلر - BRUKER BATTERY , SCHILLER BATTERY

باتری سونی کید - SONICAID BATTERY

باتری ایواک - باتری آلاریس - BATTERYIVAC - ALARIS BATTERY

باتری بوش - باتری کاردیت _ BOSCH BATTERY -CARDIETTE BATTERY

باتری بروکر - BRUKER BATTERY

باتری دراگر - DRAGER BATTERY

باتری یوروسپ - EUROSEP BATTERY

باتری بروکر , چیلر - B RUKER , SCHILLER BATTERY

باتری ولچ آلین - WELCH ALLYN BATTERY

باتری فیلیپس - PHILIPS BATTERY

باتری همیلتون - HAMILTON BATTERY

باتری زیمنس - SIEMENS BATTERY

باتری ماکوئت - MAQUET BATTERY

باتری فیزیو کنترل - PHYSIO CONTROL BATTERY

باتری کاردیاک - CARDIAC BATTERY

باتری بنت - BENETT BATTERY

باتری فیلیپس , اچ پی - PHILIPS , HP BATTERY

باتری مارکوئت- MARQUETTE BATTERY

باتری دلتا - DELTA BATTERY

MSP-MEDICAL SPARE PARTS BATTERY

باتری ریستر- RIESTER BATTERY

باتری سافت - SOFT BATTERY

باتری وارتا - VARTA BATTERY

باتری ایواک - IVAC BATTERY

باتری یوروسپ - EUROSEP BATTERY

باتری بایونت - BIONET BATTERY

باتری بیباتری براون - بی بران - B BRAUN BATTERY

باتری ماسیمو - MASIMO BATTERY

باتری شروود- تیکو - SHERWOOD TYCO BATTERY

باتری شروود- تیکو - SHERWOOD TYCO BATTERY

باتری پریمر - نوتریکا - پارکس - PFRIMMER NUTRIKIA-PARKS BATTERY

باتری لوکن - LUCON BATTERY

باتری فرزنوس - Fresenius

باتری کریتیکن - CRITIKON BATTERY

باتری میندری - MINDRAY BATTERY

باتری داتکس - DATEX BATTERY

باتری داپلر - DOPPLER BATTERY

باتری دراگر - DRÄGER BATTERY

باتری مکوئت - Maquet servo i BATTERY

باتری فوکودا - FUKUDA BATTERY

باتری فیلیپس - PHILIPS BATTERY

HEINE BATTERY

باتری آلاریس - ALARIS BATTERY

باتری کاوه - KAWE BATTERY

باتری مکوئت - MAQUET BATTERY

باتری نلکور - NELLCOR BATTERY

باتری نلکور - NELLCOR BATTERY

باتری نلکور - NELLCOR BATTERY

نیهون کهدن - NIHON KOHDEN

باتری نیتز - NEITZ BATTERY

باتری ٱمدا - OHMEDA BATTRY

باتری پریمر - PFRIMMER BATTERY

باتری پرایمدیک - PRIMEDIC BATTERY

باتری ریستر - RIESTER BATTERY

SCHERWOOD KANGAROO BATTERY

باتری چیلر ( شیلر) - SCHILLER BATTERY

SECA SCALES BATTERY

باتری سونیکید - SONICAID BATTERY

باتری اسپاسلابس - SPACELABS BATTERY

باتری وینمن ، باتری وینمان - WEINMANN

باتری سعادت زاگرس - SAADAT ZAGROS BATTERY

باتری اچ اپی کد مستر - HP Codemaster BATTERY

باتری کاردیوسرو - CARDIOSERV BATTERY

باتری فرزنوس - FRESENIUS BATTERY

باتری زول - ZOLL BATTERY

باتری مداسا - MEDASA BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری اچ اپی کد مستر - HP Codemaster BATTERY

باتری جی ام اس - JMS BATTERY

باتری سعادت زاگرس - SAADAT ZAGROS BATTERY

باتری بایوکر - BIOCARE BATTERY

باتری لایف پک - LIFEPACK BATTERY

باتری همیلتون - HAMILTON BATTERY

باتری وینمن -باتری وینمان - WEINMANN BATTERY

باتری مکوئت - MAQUET BATTERY

باتری بکسن - BEXEN BATTERY

باتری آلید - ALLIED BATTERY

باتری بروکر - BRUKER BATTERY

باتری سافت - SAFT BATTERY

باتری سونی کید - SONICAID BATTERY

باتری پرایمدیک - PRIMEDIC BATTERY

باتری اتم - ATMOS BATTERY

باتری وینمن ، وینمان - WEINMANN BATTERY

باتری آراز - ARAZ BATTERY

باتری کانگرو - KANGAROO BATTERY

باتری نیلکور - NELLCORE BATTERY

باتری کانگورو - KANGAROO BATTERY

باتری بوردیک - BURDICK BATTERY

باتری کاویدین - COVIDIEN BATTERY

ESOATE BATTERY

باتری کاویدین - coviden battery

باتری آبادیس - ABADIS BATTERY

باتری بی بران - B. BRAUN BATTERY

باتری نوامتریکس - novametrix BATTERY

باتری دلفین - DOLPHIN BATTERY

باتری بی بران - B.BRAUN BATTERY

باتری رزمد - RESMED BATTERY

PATIENT BATTERY

باتری سازگان - SAZGAN BATTERY

باتری اتم - ATOM BATTERY

باتری اتموس - ATMOS BATTERY

باتری سعادت - SAADAT BATTERY

باتری دراگر - DRAGER BATTERY

باتری مک - MAC BATTERY

باتری چیلر ( شیلر ) - SCHILLER BATTERY

باتری ادان - EDAN BATTERY

باتری فوکودا دنشی - FUKUDA DENSHI BATTERY

باتری کلسون - COLSON BATTERY

باتری کامن - COMEN BATTERY

باتری بکسن - BEXEN BATTERY

SHENKE

SHENKE BATTERY

باتری آرکومد - ARCOMED BATTERY

JUMPER BATTERY

BATTERY MEDCAPTAIN

SHENZHEN GENARI

OHMEDA BATTERY

COLSON BATTERY

COMEN BATTERY

CREATIVE BATTERY

CODAN BATTERY

NONIN BATTERY

باتری اهمدا - OHMEDA BATTERY

باتری قلمی و نیم قلمی شارژی

باتری سانی بت - SUNNYBATT BATTERY

باتری انرجایزر - ENERSYS BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

انرجایزر - ENERSYS

باتری کتابی

باتری سکه ای

باتری لیتیوم

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری مدیانا - MEDINA BATTERY

باتری تلفن بیسیم

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری جارو شارژی

باتری سانی بت - SUNNYBATT BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری سانی بت - SUNNYBATT BATTERY

باتری قلم و نیم قلم معمولی و آلکالاین

باتری موریسل - MORICEL BATTERY

باتری دوراسل - DURACELL BATTERY

باتری دوراسل - DURACELL BATTERY

استابلایزر سروو موتور

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - سه فاز

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - تکفاز

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - سه فاز , سه ستونی , سه موتوره

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - تکفاز دیواری

استابلایزر تک - TECH STABILIZER

استابلایزر تک - TECH STABILIZER

استابلایزر تک - TECH STABILIZER

استابلایزر رله ای یا پله ای

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - تکفاز رومیزی

استابلایزر تک - TECH STABILIZER - تکفاز دیواری

استابلایزر پارس - PARS STABILIZER

استابلایزر تک - TECH STABILIZER

استابلایزر پارس - PARS STABILIZER